1. Kdo prireja nagradno igro

Organizator nagradne igre npr. »nagradna igra« na Facebook profilu @Moikakozmetika (https://www.facebook.com/moikakozmetika) je podjetje Darja Blatnik n.d.d.k., MOIKA NaturalCosmetics, Lastnič 84, 3255 Buče, Slovenija; matična številka: 2529670000 (v nadaljevanju: »organizator«). Nagradna igra ni sponzorirana oziroma na drug način povezana s podjetjem Facebook. Vse informacije in osebne ter druge podatke, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme zgolj organizator nagradne igre. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre Darja Blatnik n.d.d.k., MOIKA NaturalCosmetics, Lastnič 84, 3255 Buče ter na Facebook profilu @Moikakozmetika (https://www.facebook.com/moikakozmetika).

 1. Kdaj nagradna igra poteka

Nagradna igra poteka v terminu, določenem v objavi nagradne igre na Facebook profilu organizatorja, z možnostjo predhodnega zaključka v primeru, da se organizator odloči prekiniti nagradno igro ali podaljšanja z novim datumom zaključka. O morebitnih spremembah bodo udeleženci pravočasno obveščeni preko profila https://www.facebook.com/moikakozmetika. Pritožba zoper odločitve ni mogoča. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija ponudbe izdelkov, ki so del blagovne znamke Moika na Facebook profilu MOIKA NaturalCosmetics (https://www.facebook.com/moikakozmetika), prodajnih kanalov organizatorja ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru spletnih strani.

 1. Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ravnajo skladno s spodnjimi navodili (v nadaljevanju: »udeleženci«).

Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in njihovi ožji družinski člani, ne morejo sodelovati v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju MOIKA NaturalCosmetics. Pravne osebe v nagradni igri ne morejo sodelovati. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec soglaša s temi splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre (v nadaljevanju: »pravila«). S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da se udeleženec s pravili v celoti strinja. Sodelovanje v nagradni igri in pridobitev nagrad ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka.

 1. Potek in sodelovanje v nagradni igri

Nagradna igra bo potekala na Facebook profilu MOIKA NaturalCosmetics (https://www.facebook.com/moikakozmetika), kjer jo bodo udeleženci prepoznali po pozivu »NAGRADNA IGRA«.

Vsak udeleženec, ki želi sodelovati v nagradni igri, bo moral izpolniti naslednje pogoje:

 • moral bo slediti Facebook profilu MOIKA NaturalCosmetics (dostopen na: https://www.facebook.com/moikakozmetika),
 • »všečkati« objavo s pozivom »Nagradna igra«,
 • v komentar pod omenjeno objavo označiti 2 prijatelja.

Z izpolnitvijo zgornjih pogojev udeleženec sodeluje v nagradni igri.

Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le z enim uporabniškim imenom (Facebook profilom).

Vsak sodelujoči lahko objavo komentira in označi prijatelje večkrat, pri čemer v žrebu za nagrado sodeluje z vsakim komentarjem, v katerem označi prijatelja. Organizator bo naključno med vsemi udeleženci nagradne igre, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, z uporabo storitve/računalniške aplikacije dostopne na spletni strani: https://commentpicker.com/ ali drugim podobnim orodjem izžrebal prejemnika nagrade. Objava nagrajencev bo na Facebook profilu MOIKA NaturalCosmetics (https://www.facebook.com/moikakozmetika) znana in objavljena najkasneje v roku 8 delovnih dni od zaključka nagradne igre, ki se zaključi z datumom, določenim v objavi nagradne igre na Facebook profilu.  

 1. Vrsta nagrade

Ta se določi s pravili vsake nagradne igre posebej, ki so transparentno objavljena v objavi nagradne igre na Facebook profilu.

Primer:

Izmed vseh sodelujočih bodo izžrebani 3 nagrajenci, ki bodo prejeli vsak po eno stekleničko:

3 x 1 ŠIPKOV SERUM 30ml v maloprodajni vrednosti 31,10 EUR.

Dodatni pogoj za potegovanje za nagrado je, da organizator do trenutka odločitve ni odkrila kršitev pravil nagradne igre s strani sodelujočega udeleženca oziroma, da slednji tekom nagradne igre ni bil diskvalificiran. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre dobijo samo eno nagrado.

 

 1. Izbor nagrajencev in prevzem nagrad

Žreb nagrajencev nagradne igre bo izveden najkasneje v roku 8 delovnih dni od zaključka nagradne igre na sedežu organizatorje z uporabo zgoraj omenjene računalniške aplikacije. Organizator bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredil zapisnik, ki se bo leto dni hranil na sedežu organizatorje. Rezultat žrebanja je dokončen. Pritožba ni mogoča. Pri nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja,
 • poteku žrebanja,
 • podatke o nagrajencu,

Če obstaja sum, da je ista oseba večkrat sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih uporabniških imen oziroma Facebook profilov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma diskvalificirati.

Nobene nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali kateri koli drug izdelek in/ali storitev. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Če se nagrajenec ne strinja s pripadajočo nagrado, se nagrada ne podeli.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja oziroma na drug ustrezen in dogovorjen način z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade, taka nagrada pa se nato ne podeli.

Nagrajenec bo o prejetju nagrade obveščen na način, da bo označen v komentarju pod nagradno objavo. V objavi se bo nagrajenca pozvalo, naj organizatorju posreduje svoje kontaktne podatke za namen ureditve prevzema nagrade. V kolikor sta ime in priimek udeleženca del uporabniškega imena udeleženca, le-ta s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na Facebook profilu MOIKA NaturalCosmetics (https://www.facebook.com/moikakozmetika), ki bo namenjena obveščanju sodelujočih o rezultatih nagradne igre, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Nagrajencem bo nagrada predana po dogovoru z organizatorjem. Ob prevzemu bo izžrebani nagrajenec podpisal tudi prevzemno izjavo. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval v roku 7 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

 

 1. Pristojnosti organizatorja nagradne igre

Organizator nagradne igre ima sledeče pristojnosti:

 • nadzor poteka nagradne igre,
 • žreb nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre in
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči ravnal v nasprotju s pravili te nagradne igre.

Prepovedana je uporaba kakršnih koli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njimi povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri. Odločitve organizatorja glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah organizatorja se sestavi zapisnik.

 1. Obdavčitev

Udeleženci v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo, da je osvojena nagrada lahko predmet obdavčitve po relevantni davčni zakonodaji, med drugim tudi po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/, 9/12, 24/12, 30/12, 40/12, 75/12, 94/12, 52/13, 96/13, 29/14, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19), ki velja v Republiki Sloveniji.

Organizator bo, v kolikor bo to potrebno, za glavno nagrado plačal akontacijo dohodnine v skladu s relevantnim zakonom.

V skladu z navedenim se nagrajenci strinjajo, da bodo, če bo to potrebno, upoštevaje veljaven Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11, 32/12, 94/12, 101/13, 111/13, 25/14, 40/14, 90/14, 91/15, 63/16 69/17, 13/18, 36/19 in 66/19) izplačevalcu nagrade (organizatorju nagradne igre) posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo, najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

 1. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri bo udeleženec posredoval določene osebne podatke njegovega/njenega Facebook profila na Facebook profilu MOIKA NaturalCosmetics (https://www.facebook.com/moikakozmetika) (ime in priimek, v kolikor sta del uporabniškega imena). Osebne podatke bo organizator kot upravljavec obdeloval izključno za namen izvedbe nagradne igre, in sicer:

 • bo na podlagi prijav, ki bodo zadostovale pogojem in bodo oddane na Facebook profilu https://www.facebook.com/moikakozmetika, izžrebal nagrajence nagradne igre;
 • bo informacijo o izžrebanih nagrajencih javno objavil na Facebook profilu MOIKA NaturalCosmetics (https://www.facebook.com/moikakozmetika) oziroma v komentarju nagradne objave;
 • organizator, ki je odgovoren za pripravo in prevzem nagrad v skladu z dogovorom z nagrajenci, bo osebne podatke nagrajencev hranil 12 mesecev, skladno z veljavno davčno zakonodajo, kot opredeljeno v prejšnji točki.

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel na svojem Facebook profilu. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave nagrajenca in izročitve nagrade. Osebne podatke nagrajenca bo organizator hranil v skladu z zakonodajo z davčnega področja.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov s pisno zahtevo poslano na naslov podjetja ali preko telefonske številke 040 195 425 oziroma elektronske pošte info@moika.si ter se v primeru kršitve lahko obrne na pristojni organ.

Organizator bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z relevantno veljavno zakonodajo, trenutno Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter skladno s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona in evropske zakonodaje. Pri tem se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če bo to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi.

Vse informacije in osebne ter druge podatke, ki jih nagrajeni sodelujoči posreduje organizatorju v nagradni igri, prejme zgolj organizator nagradne igre. Organizator bo pri izboru zmagovalca nagradne igre uporabil računalniško aplikacijo tretjih (Comment Picker ali drugo podobno orodje) (obdelovalec osebnih podatkov), ki bo podatke sodelujočih razvidne iz Facebook profila obravnaval v skladu s svojo politiko varstva osebnih podatkov (https://commentpicker.com/privacy-policy.php#comment-picker-privacy-policy).

 1. Dodatna pravila sodelovanja v nagradni igri
 • Iz istega računalnika lahko sodelujeta največ 2 različna uporabnika.
 • Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri samo z enim uporabniškim imenom (Facebook profilom).
 • Prepovedana je uporaba kakršnih koli računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli drugega, kar bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo nagradne igre. Takšno ravnanje ima lahko za posledico izključitev sodelujočega iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.
 • Če obstaja sum, da je ista oseba večkrat sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih Facebook profilov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma diskvalificirati.
 • V kolikor obstaja sum, da je udeleženec v nagradni igri goljufal oz. ravnal v nasprotju s pravili nagradne igre, ga ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma diskvalificirati.
 1. Odgovornost

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

 • kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
 • nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitev oziroma zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
 • nedelovanja ali motenega delovanja storitve zaradi tehničnega nedelovanja omrežja Facebook,
 • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, če taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi,
 • drugih podobnih posledic.
Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nastopa okoliščin višje sile in drugih nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila odpove, začasno prekine, prestavi in/ali drugače predhodno ali naknadno konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih udeležencev. O tem bo preko Facebook profila MOIKA NaturalCosmetics (https://www.facebook.com/moikakozmetika) dosledno obvestil potencialne udeležence. 

V tem primeru prav tako ne odgovarja za nikakršno škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Udeleženci s sodelovanjem v nagradni igri sprejemajo vse odgovornosti za posredno ali neposredno škodo, izgubo ali obveznost, ki bi jo z vstopom v nagradno igro in koriščenjem nagrade morebitno utrpeli. Organizator prav tako ne odgovarja za nepopolne prijave ali prijave z napačnimi podatki. V primeru posredovanja nepopolnih podatkov udeleženec do prejema nagrade ni upravičen.

 1. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Prav tako ima pravico diskvalificirati kateregakoli sodelujočega udeleženca, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve organizatorja glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: skupaj s prvotno objavo o uradnem pričetku nagradne igre in možnosti sodelovanja.  

 

Darja Blatnik

MOIKA NaturalCosmetics